Komunikacja interpersonalna2019-01-02T11:07:28+00:00

Szkolenie – Komunikacja interpersonalna

Czy zdajesz sobie sprawę, że komunikacja interpersonalna towarzyszy nam na wszystkich etapach życia, mając znaczący wpływ na wiele obszarów egzystencji? Poza tym, że pozwala na nawiązywanie relacji międzyludzkich, ma kluczowe znaczenie w przypadku motywacji i satysfakcji pracowników. To właśnie umiejętność skutecznego komunikowania się zapewnia skuteczność realizacji życiowych i zawodowych celów, dlatego niewątpliwie jest zdolnością, w którą warto zainwestować.

Czym dokładnie jest komunikacja interpersonalna?

To nic innego jak bezpośrednie komunikowanie się, które stanowi proces mający na celu przekazywanie oraz odbieranie informacji między dwiema osobami lub grupą osób. W niektórych profesjach od skutecznej komunikacji interpersonalnej zależą nie tylko sukcesy wewnątrz struktury organizacji, ale także efektywność w realizowaniu codziennych zadań, takich jak radzenie sobie z trudnym klientem. W przeciwieństwie do wielu innych procesów komunikowanie jest mechanizmem nieodwracalnym, a więc takim, którego skutków nie da się cofnąć czy powtórzyć.

Do kogo skierowany jest kurs?

Opracowane przez nas szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej jest adresowane do wszelkiego rodzaju specjalistów, a także osób zajmujących stanowiska managerów, które poprzez skuteczne komunikowanie się pragną zwiększyć efektywność przekazywania informacji oraz nauczyć się słuchania innych, aby jak najlepiej wykonywać zadania wymagające współpracy z ludźmi.

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • Zapoznanie się z metodami i technikami efektywnej komunikacji,
 • Wzmocnienie kompetencji miękkich – interpersonalnych,
 • Zwiększenie efektywności w zakresie przepływu informacji w firmie,
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Rozwija kompetencje miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Rzetelnie i merytorycznie przekazuje informacje
 • Potrafi panować nad emocjami podczas trudnych rozmów
 • jest otwarty na komunikację z pracownikami i przełożonymi
 • Ogranicza liczbę sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Poprawia przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Zwiększenie możliwości komunikacyjnych z pracownikami i przełożonymi
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Szybszy przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Wzrost zadowolonych klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Lepszy klimat w pracy, wzmocnienie współpracy między zespołowej
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Proces komunikacji interpersonalnej

W tym module dowiesz się:

 • jaki jest zdefiniowany model komunikacji;
 • jak wykorzystać mechanizmy rządzące procesem komunikacji;
 • jak radzić sobie z trudnościami i barierami komunikacyjnymi, – czyli czego należy unikać w komunikacji interpersonalnej;
 • jak stosować procesy poznawcze w komunikacji;
 • jak stosować procesy behawioralne w komunikacji;
 • jakie jest znaczenie komunikacji niewerbalnej;
 • jakie jest znaczenie komunikacji werbalnej;
 • jak budować stany emocjonalne i postawy u słuchaczy;
 • czym jest terytorium psychologiczne w procesie komunikowania się;
 • jak rozbijać zniekształcenia.

MODUŁ III. Komunikacja niewerbalna

W tym module dowiesz się:

 • jak rozpoznawać mowę ciała w komunikacji
 • Pantomimika
 • Mimika
 • Interakcje niewerbalne
 • Dotyk
 • Formacje siedzące
 • Formacje stojące
 • Tempo i dynamika w komunikacji niewerbalnej
 • Gesty i kotwice behawioralne
 • jak rozpoznać myśli na podstawie ruchu gałek ocznych.

MODUŁ IV. Komunikacja w procesie zarządzania konfliktem

W tym module dowiesz się:

 • Czy klient ma zawsze rację;
 • Jak udzielać informacji zwrotnej;
 • jak komunikować się bez przemocy według metody Rosenberga;
 • jak być asertywnym;
 • jak komunikować zmiany;
 • jak stosować technikę odzwierciedlenia potrzeb klienta;
 • jak stosować technikę zadawania pytań i rozpoznania potrzeb;
 • jak stosować technikę prezentacji rozwiązań;
 • jak stosować technikę rozbijania obiekcji i zastrzeżeń;
 • jak stosować technikę zamykania wspólnych ustaleń;
 • jak stosować technikę zarządzania emocjami klienta;
 • jak stosować metaprogramy i systemy reprezentacji:
  • od – do
  • różnice –podobieństwa
  • konieczność – możliwość
  • ogólnie – szczegółowo
  • wewnętrzny – zewnętrzny
  • system reprezentacji wzrokowej
  • system reprezentacji kinestetycznej
  • system reprezentacji audytywnej

MODUŁ V. Skuteczne techniki w komunikacji interpersonalnej

W tym module dowiesz się:

 • jak stosować zasadę złotych pytań;
 • jak stosować technikę parafrazy
 • jak stosować technikę odzwierciedlenia
 • jak stosować technikę klaryfikacji
 • jak stosować technikę hipotezy
 • jak stosować technikę mgły
 • jak stosować technikę zdartej płyty
 • jak stosować technikę pozornej słuszności
 • jak stosować technikę lubienia
 • jak stosować technikę zoomu uwagi
 • jak stosować technikę Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu
 • jak stosować technikę perswazję w komunikacji

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering