Szkolenia2018-11-22T11:01:11+00:00

SZKOLENIA

Jak realizujemy usługę szkoleniowo – rozwojową?

1. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych

Co robimy?
• Wyznaczamy opiekuna projektu;
• podpisujemy umowę o poufności NDA;
• rozmawiamy z zamawiającym o jego potrzebach rozwojowych;
• wysyłamy listę pytań i prosimy o wypełnienie briefu;
• analizujemy dostępne informacje nadesłane przez zamawiającego.

2. Ustalenie celów usługi szkoleniowo – rozwojowej

Co robimy?
• Przygotowujemy opis celów usługi rozwojowej;
• wybieramy metodologię i narzędzia do realizacji usługi.

3. Prezentacja minimum dwóch opcji oferty szkoleniowej

Co robimy?
• Przygotowujemy minimum dwie oferty szkoleniowe;
• wysyłamy oferty szkoleniowe do zleceniodawcy;
• oczekujemy na decyzję zamawiającego.

4. Wybór jednej z opcji

Co robimy?
• Potwierdzamy termin i specyfikacje realizaowanego zamówienia;
• organizujemy usługę zgodnie ze zleceniem;
• koordynujemy przygotowania.

5. Realizacja usługi szkoleniowo – rozwojowej

Co robimy?
• Realizujemy program zgodnie ze zleceniem.

6. Ewaluacja usługi

Co robimy?
• Analizujemy ankiety szkoleniowo – rozwojowe;
• analizujemy pre i post testy wiedzy.

7. Raport i wnioski wdrożeniowe

Co robimy?
• Przygotowujemy raport dla zamawiającego i formułujemy wnioski do wdrożeń.

8. Wsparcie we wdrożeniu

Co robimy?
• Nasz ekspert wdrażający usługę jest do dyspozycji zamawiającego przy wdrożeniu wniosków po szkoleniowych.

Kluczowe elementy metodologii realizacji usługi szkoleniowej lub rozwojowej
• Szkolenie odbywa się w oparciu o cykl uczenia się Kolba
• Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest według Dialogu Motywującego
• Nowe umiejętności kształcone są z zachowaniem procesu zmiany DiClemente
• Zastosowane ćwiczenia odzwierciedlają naturalne warunki pracy z klientami
• Badanie wyników jakościowych i ilościowych odbywa się na podstawie informacji zwrotnych, ankiet, testów i wywiadu.

Przykładowe metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów.

W szczególności trener stosuje:
• Wykład
• Prezentacja Power point
• Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
• Techniki kreatywnego myślenia
• Odgrywania ról
• Studium przypadku
• Rozmowa panelowa
• Testy auto diagnostyczne
• Prezentacje audio i video

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.

Oto przykładowe referencje naszych realizacji

Rekomenduję Pana Wojciecha Chmielewskiego jako rzetelnego partnera przy budowaniu profesjonalnego zespołu pracowników.

Krzysztof Szomburg, Prezes Zarządu, Akademia Kształcenia Zawodowego

Pan Wojciech Chmielewski bardzo nam zaimponował profesjonalizmem i zawodowymi standardami.

Dr Jakub Niestrój, Wspólnik, Wiceprezes Zarządu, Alteverso Group

Pan Wojciech Chmielewski dał się poznać jako doskonale przygotowany merytorycznie profesjonalista.

Uczestnicy wysoko ocenili kwalifikacje i fachowość Pana Wojciecha Chmielewskiego.

Iwona Pręciuk, Prezes Zarządu, Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA

Wykonywane usługi szkoleniowe spełniają najwyższe normy.

Małgorzata Kociniak, Dyrektor Biura Zarządu

Z przekonaniem polecam Pana Wojciecha Chmielewskiego jako znakomitego trenera.

Janusz Nawrocki, Dyrektor, Wydawnictwo Kreator

Pan Wojciech Chmielewski dał się poznać jako trener profesjonalny, wiarygodny i rzeczowy.

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura, Polska Izba Mleka

Pan Wojciech Chmielewski przywiązuje ogromną wagę do wymagań i oczekiwań klienta.

Igor Nawrocki, Dyrektor, Polskie Sklepy Internetowe

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko oceniają przygotowanie merytoryczne p. Chmielewskiego.

Anita Mertyn, Menedżer Ośrodka Szkoleniowego, Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskiej Sp. z o.o.

Bardzo polecam współpracę z Panem Wojciechem Chmielewskim.

Grzegorz Kozłowski, Przewodniczący Rady Programowej, Sulejowskie Stow. Rozwoju

Poziom i zakres świadczonych usług jest godny polecenia innym firmom.

Justyna Chmielewska, Dyrektor Zarządzający, Top Training Damian Chmielewski

Pan W. Chmielewski do tematów prowadzonych szkoleń podchodzi z wielką atencją.

Janusz Nawrocki, Dyrektor, Wydawnictwo Vital

Nasi trenerzy mieli przyjemność realizować projekty szkoleniowe i doradcze dla firm:

Można się z nami również skontaktować za pomocą poniższego formularza: