Zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu2018-11-21T09:49:32+00:00

Zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Cele

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat stresu i reakcji organizmu w sytuacjach trudnych,
 • Poznanie technik neutralizujących reakcje stresowe i wypalenie zawodowe,
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i wypalenia zawodowego,
 • Zwiększenie motywacji do realizacji celów i zadań,
 • Zwiększenie efektywności realizacji zadań dnia codziennego,
 • Poszerzenie świadomości w zakresie problematyki stresu i wypalenia zawodowego,
 • Uzyskanie zmian poznawczych w zakresie problematyki stresu i wypalenia zawodowego,
 • Redukcja napięcia fizjologicznego, redukcja stresu,
 • Wzrost chęci i gotowości do zmiany,
 • Adaptacja poznanych technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu co przyczyni się do poprawy jakości i efektywności pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zmniejszenie napięcia emocjonalnego,
 • Pozyskanie szerokiej gamy narzędzi regulujących stres,
 • Zwiększenie efektywności wyników w pracy,
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • Polepszenie stosunków interpersonalnych,
 • Stworzenie lepszego klimatu w pracy, domu i w kontaktach społecznych,
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy,
 • Wzrost świadomości w zakresie możliwości regulowania intensywności stresu,
 • Zwiększenie odporności immunologicznej,
 • Wzrost pozytywnego stanu emocjonalnego,
 • Lepsza organizacja pracy własnej.

Korzyści dla pracodawcy

 • Dobry klimat w pracy,
 • Lepszy przepływ komunikacji,
 • Bardziej zmotywowany zespół,
 • Zmniejszenie absencji w pracy,
 • Utrzymanie standardów realizacji obowiązków,
 • Pojawienie się fazy odnowy i reintegracji zespołu.

Propozycja programu szkolenia – 2 dni

PROPOZYCJA PROGRAMU SZKOLENIA

Moduł I. Wstęp

 • Przedstawienie się trenera,
 • Przedstawienie uczestników,
 • Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia zajęć,
 • Omówienie programu i celów warsztatu,
 • Ćwiczenie integracyjno rozluźniające.

Moduł II. Psychoedukacja na temat stresu i wypalenia zawodowego

 • Zjawisko stresu i jego dynamika – Pozytywne i negatywne następstwa jego występowania,
 • Czynniki osobowościowe podatności na stres,
 • Stresory – badanie na skali zmian w życiu,
 • Zjawisko wypalenia zawodowego,
 • Stres a wypalenie zawodowe,
 • Proces wypalenia zawodowego,
 • Czynniki wypalenia zawodowego,
 • Symptomy wypalenia zawodowego,
 • Skutki wypalenia zawodowego,
 • Schematy poznawcze w wypaleniu zawodowym,
 • Schematy emocjonalne w wypaleniu zawodowym,
 • Schematy behawioralne w wypaleniu zawodowym,
 • Warunki osiągania satysfakcji w pracy,
 • Poczucie kontroli (ćwiczenie) – „bank stresorów”.

„Co mnie stresuje – mam na to wpływ?”
„Co mnie stresuje – nie mam na to wpływu?”

Moduł III – Praca z ciałem – zadania behawioralne

Jak poradzić sobie ze stresem poprzez techniki behawioralne

 • Relaksacja – praca z ciałem,
 • Ja i moje ciało (ćwiczenia),
 • Obserwacja ciała,
 • Medytacja oddechem,
 • Oddech relaksacyjny,
 • Masaż w kole,
 • Masaż grupowy,
 • Gimnastyka,
 • Serce dzwonu.

Moduł IV – Techniki poznawcze

Jak poradzić sobie ze stresem poprzez pracę z myślami

Badanie własnego poziomu samooceny i stresu

 • Stopień odczuwania stresu,
 • Test poziomu samooceny,
 • Identyfikacja stresu (ćwiczenie),
 • Wspólne wyznaczanie punktów objawiających stres i wypalenie zawodowe,
 • Rozbijanie przekonań wzmacniających stres i wypalenie zawodowe,
 • Techniki wyobrażeniowe w procesie zmniejszania napięcia emocjonalnego,
 • Zarządzanie stanami emocjonalnymi,
 • Sztuka motywacji i automotywacji,
 • Asertywność.

Techniki

 • Trywializacji,
 • Przewartościowanie,
 • Kontinuum,
 • Koło odpowiedzialności,
 • Termometr emocjonalny,
 • Siła dowodów,
 • Zabawa tłem i figurą,
 • Tuż za zakrętem,
 • Zdarta płyta,
 • Technika mgły,
 • Profesor ciekawski,
 • Badania statystyczne,
 • Kolorowy świat.

Moduł V Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia,
 • Praca domowa,
 • Zakończenie szkolenia,
 • Rozdanie certyfikatów.